מאגרי שטפונות

2024

מאגרי שטפונות מרץ 2024

2023

מאגרי שטפונות ספטמבר 2023
מאגרי שטפונות אוגוסט 2023
מאגרי שטפונות יולי 2023
בדיקות שטפונות יוני 2023
בדיקות שטפונות מאי 2023
בדיקות מאגרי שטפונות אפריל 2023

2022

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש אפריל 2022
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יוני 2022
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יולי 2022

2021

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש אפריל 2021
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש מאי 2021
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יוני 2021
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש יולי 2021
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות לחודש ספטמבר 2021

2020

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 04.20
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 05.20
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 06.20
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 08.20

2019

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 04.19
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 06.19
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 07.19
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 08.19

2018

ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 05.18
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 07.18
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 09.18
ריכוז תוצאות בדיקות חודשיות של מאגרי שטפונות בשנת 10.18

2017

דילוג לתוכן