שונות

הנחיות והמלצות לטיפול סוף עונה במערכת השקיה
נתוני מאגרים 2019
נתוני מאגרים וגשמים ינואר 2018
נתוני מאגרים 2018
הרצאה מצגת איכות מים גולן סיכום 2017 - כנס חקלאים 6.2.2018 - דר גידי שגיא
דילוג לתוכן