שונות

טיפול והערכות לעונת 2024
מלאי מאגרים 2022
הנחיות והמלצות לטיפול סוף עונה במערכת השקיה
מלאי מאגרים 2021
מלאי מאגרים 2020
מלאי מאגרים 2019
נתוני מאגרים 2019
נתוני מאגרים וגשמים ינואר 2018
נתוני מאגרים 2018
הרצאה מצגת איכות מים גולן סיכום 2017 - כנס חקלאים 6.2.2018 - דר גידי שגיא
דילוג לתוכן