נתוני איכות מי שתיה

2023

2022

נתוני איכות מי שתיה עד יוני 2022

2021

2020

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2020 לכל אזורי הדיגום

2019

הורדת טבלת נתוני מי מאגרים 2019 בקובץ אקסל
הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לכל אזורי הדיגום

2018

2017

דילוג לתוכן