נתוני איכות מי שתיה

2024

נתוני איכות מי שתיה 2024

2023

נתוני איכות מי שתיה 2023

2022

נתוני איכות מי שתיה עד יוני 2022

2021

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2021 לאיזור דיגום מרכז
הורדת טבלת נתוני איכות המים 2021 לאיזור דיגום דרום
הורדת טבלת נתוני איכות המים 2021 לאיזור דיגום צפון

2020

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2020 לכל אזורי הדיגום

2019

הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לאיזור דיגום מרכז
הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לאיזור דיגום דרום
הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לאיזור דיגום צפון
הורדת טבלת נתוני מי מאגרים 2019 בקובץ אקסל
הורדת טבלת נתוני איכות המים 2019 לכל אזורי הדיגום

2018

2017

דילוג לתוכן