מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דף מידע מס' 5 

מרץ 2022 

חודש ניסן בו חל חג הפסח מזמין אותנו להיזכר ביציאת מצרים. תודעת המעבר לחיים של בחירה, מאפשרת חיבור עם העבר ותקווה לעתיד. האמונה המבוססת על סיפור יציאת מצרים עושה אותנו אופטימיים, שהטוב הוא אפשרי, כי אם ניתן לבחור בחירות ולצאת למסע שחרור, ניתן גם לשאוף לתקן ולשפר יעדים הרבה יותר צנועים. בימים אלו בהם החברה הישראלית מתמודדת עם תיקון השברים של מציאות כואבת, של תוצאות מחלת וירוס הקורונה, אנו זקוקים לתקווה הזאת ולמחויבות לעשות.

מתוך אותה אופטימיות וצורך לשפר, אנו מתחייבים לעשי ה, למהלכים של יוזמה והפיכת חלומות למציאות, בעולמנו המקצועי בתחום המים והאנרגיה, במעגל הארגוני שבו אנו משרתים את היישובים החקלאיים בגולן וביחידה החברתית של צוות מי גולן ברכה לחג הפסח ואיחולים להצלחה בעונת ההשקיה אליה אנו נכנסים באביב הזה.

תוכן עניינים

  • דו"ח מנכ"ל האגודה – איתן שדה
  • הערכות לקראת העונה – יגאל גבעון
  • רואים קדימה – ציון כהן
  • סחף קרקע וניקוז – אייל נבו
  • אגודת מים ישראל – אריאל שגיא
  • סיפורו של הקו הדרומי מחמת גדר לקידוחי מיצר
  • העגורים בגולן
  • האיש והטורבינה – אבי זעירא

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021