מאגר חמרה

2024

חמרה תחתון 6.24
הורדת תוצאות בדיקה 5.24
חמרה תחתון 2.24

2023

הורדת תוצאות בדיקה 7.23
הורדת תוצאות בדיקה 7.23
הורדת תוצאות בדיקה 6.23
הורדת תוצאות בדיקה 5.23
הורדת תוצאות בדיקה 5.23
הורדת תוצאות בדיקה 4.23
הורדת תוצאות בדיקה 4.23
תחתון- הורדת תוצאות בדיקה 03.23
עליון- הורדת תוצאות בדיקה 03.23

2022

כניסה- הורדת תוצאות בדיקה 07.22
תחתון- הורדת תוצאות בדיקה 10.22
תחתון- הורדת תוצאות בדיקה 09.22
תחתון- הורדת תוצאות בדיקה 08.22
תחתון- הורדת תוצאות בדיקה 07.22
תחתון- הורדת תוצאות בדיקה 06.22
תחתון- הורדת תוצאות בדיקה 05.22
עליון- הורדת תוצאות בדיקה 10.22
עליון- הורדת תוצאות בדיקה 09.22
עליון- הורדת תוצאות בדיקה 08.22
עליון- הורדת תוצאות בדיקה 07.22
עליון- הורדת תוצאות בדיקה 06.22

2021

פני המים- הורדת תוצאות בדיקה 10.21
פני המים- הורדת תוצאות בדיקה 11.21
פני המים- הורדת תוצאות בדיקה 12.21
כניסה- הורדת תוצאות בדיקה 11.21
כניסה- הורדת תוצאות בדיקה 12.21

2020

2019

2018

2017

דילוג לתוכן