מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

סיון תשפ"ד יוני 2024
18
מזה כתשעה חודשים אנו נמצאים במציאות אחרת. מציאות של מלחמה המשפיעה על חקלאי הגולן ועל חקלאי הצפון. השפעת המלחמה ניכרת בהיעדר כוח אדם לקטיפים ודילולים ושאר עבודות בחלקות וסביבן. מצב הרוח מוטרד מאי ודאות לגבי המשך תקופת הקרבות והשפעתה על החקלאים , על המשפחות והקרובים, שחלקם מגויסים. אנו מחזקים מכאן את שותפינו חקלאי הגליל, חלקם מפונים מבתיהם . כבר מעל אלף דונם ממטעי הגליל נשרפו ואלפי דונמים אחרים לא טופלו מאוקטובר שנה קודמת. הנזק רב והקושי הנפשי גדול וחשוב כי המערכות החקלאיות ומוסדות המדינה יעסקו באופן יסודי ומהיר במתן פתרונות. אגודת המים מי גולן שותפה לדאגה לעתיד החקלאים והחקלאות בצפון, ומאחלת לימים רגועים יותר ולבשורות טובות. איחולי בריאות לפצועי המלחמה ותקווה להשבת החטופים. השנה מלאו עשר שנים להפעלת השאיבה לגולן מקידוחי שמיר. ברכות, הוקרה ותודה לכל מי שיזמו, תכננו ועסקו במלאכה, ובכך שינו את המציאות החקלאית בצפון הגולן. הוספנו בדף המידע מספר מסיפורי הפרויקט החשוב הזה. אגודת מי גולן נערכת לשני פרויקטים גדולים נוספים של שדרוג וגיבוי מערכת המים בגולן. פרויקט קידוחי שמיר מהווה השראה והוכחה ליכולת האגודה לתכנן ולבצע.
.1 דברי פתיחה .2 אצלנו ובגליל .3 אריאל שגיא – יו"ר .2 .2 דו"ח מנכ"ל .3 מה קורה בשטח .4 איתן שדה .3 תכנון סטטוטורי סיפור מורכב ציון כהן .4 מי קולחים טיפול במי קולחים יגאל גבעון .5 עשור לחגיגת המים קדוח שמיר אריאל שגיא .6 שנית גדולה ודנאית הדורה גלעד פלאי

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021

דילוג לתוכן