מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

טבת תשפ"ד דצמבר 2023
מס' גיליון 16
שקיעה מכפר חרוב. צילום: מ.סיגורה
מלחמת שבת שמחת תורה, טלטלה אותנו למחוזות של אי ודאות, מתיחת היכולות, כאב של אובדן ותקווה לבנייה מחדש. מלחמה שפגעה ישירות ביישובים ומחוזות חקלאיים ומצד שני הביאה להתגייסות ותמיכה בחקלאות. לאחר שנים של תפיסה לאומית שהתוצרת החקלאית מובטחת וניתן להביאה בייבוא.שנה של התמודדות מול רשות המים והאוצר שניסו להטיל את העלויות הכוללות של הפקת המים בישראל על ענפי החקלאות, ומול משרד החקלאות שפתח את שערי היבוא החקלאי ללא תיאום והכנה. שנה של גשמי ברכה מתחת לממוצע ומאמץ מוצלח של עובדי אגודת המים לספק את הקצאות המים ואפילו יותר. תודה לצוות העובדים בשטח ובמשרדים על שירות משתפר והתייעלות. שנזכה כולנו לשובם של גשמי הברכה ולבשורות טובות. פדיון השבויים והחלמת הפצועים .אריאל שגיא יו"ר מי גולן
והפעם בדף המידע דבר היו"ר – אריאל שגיא .1 סיכום שנת :2023 צריכת מים, איכות מים, פעילות בעת מלחמה, אנרגיה ירוקה איתן שדה – מנכ"ל .2 שינוי במשק החשמל מעבר למכירה בשוק החופשי איתן שדה – מנכ"ל .3 אז מה קורה בכספים. – ארנסטו פנקלשטיין חשב .4 הרהורים בדצמבר "יבש" שיחות עם ותיקים על התמודדות בתקופות של יובש בעבר. מראיין אריאל שגיא .5 הגנה קטודית יגאל גבעון מנהל אחזקה. .6 ביצוע פרויקטים ציון כהן מהנדס האגודה. .7 פינה של טבע – גלעד פלאי בית ספר שדה קשת יונתן

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021

דילוג לתוכן