מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דצמבר 2022 טבת תשפ"ג
12
פעילות האגודה מותאמת למעשה שמים, היקף המשקעים, ולמעשה אדם, מחירים מיסים ומכסים וגם מענקים והשקעות. סערת השנה החולפת עסקה ברפורמה בחקלאות, שעיקרה מכסים ומה שחסר בה חלופות הכנסה לחקלאים. כאלו המותאמות לקצב הפיתוח האפשרי, המחייב לבצע שינוי בהדרגה רב שנתית תוך שמירה על שדות ירוקים. הסערה הבאה העומדת בסימן שאלה היא סערת הגשם שעדיין לא הגיע. אחרי כמה שנות שפע אנו נערכים לכל תרחיש. כל טיפת גשם שתרד, היא מתנה מבורכת ועדיין חובת העירנות וההכנה לשנה שחונה מוטלת עלינו.

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021

דילוג לתוכן