מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דף מידע מס' 11 

אוקטובר 2022 

גשם משמיים וסיוע של מעשה ידיים

עבורנו באגודת המים מי גולן, שנה טובה היא שנת גשמים ושזורות בה הוכחות של מעשים ומחשבה.
דרושות הוכחות של ביצוע על ציר המעשים כי לא די בכוונות ותוכניות, נדרש יישום. משמע, מימוש של יעדים מדויקים המשתפרים מדי שנה. מידע על כמה מן המאמצים שנשאו פרי השנה תמצאו בדפים אלו.
על ציר היחסים חשוב לנו מאוד האמון שלכם, החקלאים. אמון באנשי השטח ובצוות האגודה. זה מצת המוטיבציה שלנו, המתניע את העשייה המביאה לצמיחה. אמון עליו אנו מודים.

איחולים לשנת גשמים משמים והצלחת מעשה ידיים, המשך צמיחה ושיתוף במידע ובהחלטות.

אריאל שגיא
יו"ר מי גולן

 

 

תוכן עניינים

  • דוח מנכל – איתן שדה
  • שלושה פרויקטים מובילים שהסתיימו השנה: מאגר חושן, פרוייקט חמרה, שדרוג תשתיות חיתל
  • בכל אתר של האגודה יש פוטנציאל לפיתוח ולשיפור – מבט מהיר על מספר אתרים במורדות ובדרום בהם ביקרו חברי ועד ההנהלה ואנשי מים מהישובים – אריאל שגיא
  • פינה של טבע – גלעד פלאי

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021