מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דף מידע מס' 10 

יולי 2022 

מספר מילים על שקיפות

הקיץ כבר כאן, ההשקיה בעיצומה, אנשי הרפורמה מתנדנדים בשדה הפוליטי והחקלאים בגולן ובגליל מחפשים פתרונות בשיפור וחדשנות בענפי חקלאות שונים.

הצורך לייעל ולשפר הכרחי וחשוב, אלא שתקציב המו"פ שיאפשר קפיצת החקלאות קדימה, נמצא בעיקרו בהכרזות ובהצהרות.

בינתיים מבטיחים משרדי הממשלה להקפיא את מחיר המים וביד שנייה הטייס האוטומטי מעלה את מחירם. יש קושי גדול להאמין בתהליכים המוצעים על ידי הממשלה, כאשר הבטחות נשארות בערפל ונמסרות בכפל לשון.

זה לקח חשוב לנו, לשמור על שקיפות בבית שלנו. ועדת הביקורת שלנו פעילה והגישה דוח נוסף, הועדות הציבוריות פעילות וכל נושאי הכספים, השכר, ההשקעות במים ובאנרגיה, עוברים ביקורת ומשוב. נבחנים בהנהלה ציבורית ומוצגים בפני האסיפה.

ברכה לפירות הקיץ המגיעים לפרקם, עם תקווה למחירים הוגנים.
אריאל שגיא

תוכן עניינים

  • דוח מנכל – איתן שדה
  • קול קורא לביצוע חידוש ציוד וצנרת – ציון כהן מהנדס האגודה
  • דילמות בהתקנות של 200 קוט"ש, ביצוע בלוח זמנים קצר מול את גרים ביורוקרטים והנדסיים – איתן שדה
  • גביה – שתי דרכים להגיע לפתרון – ארנסטו פינקלשטיין חשב האגודה
  • מה קורה אצל השכנים? חזון החקלאות בכפרים הדרוזים  – פאיד ספדי, אגודת מים סער
  • ראיון עם גיורא שחם שסיים תקופה סוערת כמנהל רשות המים – אריאל שגיא

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021