מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דף מידע מס' 9 

אפריל 2022 

לחקלאי ותושבי הגולן,
נפרדנו במפגש מרגש מחברי ועד הנהלה שסיימו את תפקידם והם ראויים לכל תודה. בולי ישראל ביטרמן מאבני איתן, יהודה ויינברג מרמת מגשימים, תוכי איתן שדה נציג אפיק, רוני רזון מגבעת יואב, שלמה גלעד מקשת.

אתגרי השעה לא מרפים מצד הרפורמה בחקלאות מחד, מה יהיו השינויים הצפויים בשוק, כיצד יתפרנסו חקלאים בתקופת הביניים עד שנחזק את ענפי החקלאות. מצד שני שאיפת האוצר ורשות המים לממן את גירעונות מערכת המים הארצית מהעלאת מחיר המים לחקלאות.

בסופו של תהליך התשובה שלנו היא יזמה. מה שלא נעשה, קשה להניח שאחרים יעשו עבורנו. סקירה על היוזמות, המאמצים והיצירתיות, שנעשו בגולן בתחום המים לאורך חיי אגודת מי גולן מונחת לפניכם.

ברכת חג, לפסח הקרב ובא. חג המסמל חירות.
שנזכה לקחת חלק בהובלת חקלאות פורחת שאיננה תלויה אלא בהצלחתנו לגדל באיכות וביעילות.

חג שמח
אריאל שגיא

תוכן עניינים

  • על יזמות אז ועכשיו – "מה שלא נעשה אנחנו ככל הנראה איש לא יעשה עבורנו" – אריאל שגיא
  • דו"ח מנכ"ל – איתן שדה
  • על הטיפול בניקוז שעבר לגולן ועל מערכת ניקוז תת קרקעי בבטיחה – שיחה עם אייל נבו, מדריך חקלאי מי גולן ומכון שמיר
  • העשרת הקרקע בחומר אורגני: האם נוכל להשיג שתי מטרות יחד, חקלאית וסביבתית – ד"ר נתיב רוטברט, היחידה לחקלאות וחדשנות מכון שמיר
  • אז מה קורה עם האגרו PV? – דן נאור
  • הסיפור המרתק שמתחת לרגלינו, על מרכז המידע של ציר הנפט ה"טפליין" – אריאל שגיא
  • מחשבות והתרשמויות – מילים של פרידה עם חברי הועד היוצא
  • פינה של טבע – גלעד פלאי, בית ספר שדה "קשת יונתן"

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021