מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דף מידע מס' 8 

דצמבר 2021

שנת 2021 התפתחות ועשייה מול אתגרים חיצוניים

אין רגע דל – השנה פעלנו לאור אתגרים חיצוניים ופנימיים המהווים בסיס להמשך פעילות האגודה בקשר עם הרשויות, ובתהליכי הצמיחה הפנימיים. ניתן לומר שלא היה לנו רגע דל.
המדינה והרשויות המייצגות אותה סיפקו לנו עיסוקים בתחום הרפורמה בחקלאות (מהי הדרך לחדש את חקלאות הגולן). בתחום מחירי המים (נושא העלאת תעריפי המים נמצא עדיין בדיון על שולחן הרשויות). בנושא עתיד מערך ניהול המים -לשתייה ביישובי הפריפריה (הצעת הרשות לשנות את ההסדרים הקיימים נמצאת בתהליך שימוע). ואפילו בנוגע למחירי החשמל מן האנרגיה הסולארית שזה עתה נולדה (הצעת רשות החשמל לקצץ בתשלומים ולשנות את ההסדרים, הנמצאת בשימוע).

צמיחה בתשתיות – מבט פנימה, אל פעילות האגודה, מאפשר לציין התקדמות בין היתר בתחומים הבאים:

  • פיתוח תשתיות -מים (מאגרים, קווים וקידוחים).
  • עליית מדרגה בטיפול באיכות -מים סינון והכלרה.
  • ליווי ותמיכה ביציאה לדרך של היחידה החקלאית.
  • הפעלה ותוספת של מתקנים סולאריים.


בימים אלו הצורך העיקרי שלנו הוא בברכת שמים, גשם ומים למילוי המאגרים. נאחל לכולנו שנה גשומה.

 

תוכן עניינים

  • לקראת בחירות להנהלת מי גולן
  • דו"ח מנכ"ל
  • להציל את מאגר רוויה בביצוע עצמי / אבו עוואד עקאב
  • מדד הסלניום וקרינת אלפא – התמודדות עם איכות מים לשתיה / איתמר סבר
  • אוהב לעבוד עם חקלאים – יוגב בן יעקב, רכז דרום הגולן
  • הנרקיס מלך החורף / גלעד פלאי

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021