מי גולן "שוטף"

עדכונים וחדשות שנהיה בעניינים

מידע תקופתי

דף מידע מס' 7 

ספטמבר 2022 

שמירת העצמאות הכלכלית והרחבת השירות והיזמות

בביטאון ארץ הגולן שפורסם ב – 1981 סיכם עודי שמיר את תהליך הפיתוח שעבר על מערכת המים של האגודה במשך שלוש שנים: "אנו עדים לקצב פיתוח ראוי לציון של מפעלי מים חדשים ולהשמת מפעלים קודמים". באותה שנה נחגגה ברוב עם השלמת פיתוח מערכת המאגרים. מאז חלפו ארבעים שנה. האגודה השיגה יעדים רבים שנקבעו בעבר, ולאחרונה עדכנה את היעדים לחמש השנים הקרובות. את יעדי הרחבת מערכת ההולכה ועת יעדי תוספת מקורות מים.

תהליך ההתייעלות הכלכלית מאז הסדרת החוב ההיסטורי לחברת מקורות, הביא את האגודה לעצמאות כלכלית ולעוצמה המאפשרת לתמוך בחידוש מערכות ולהשקיע בשיפור איכות המים. המהלכים האחרונים של משרד האוצר ורשות המים, מהווים איום על אגודות המים. מהלכים המציעים להעלות את מחירי המים לחקלאות ולהחיל רפורמה בלתי מאוזנת על המשק החקלאי בישראל, תורמים לתחושת אי יציבות באשר ליעדי המשק החקלאי וניהולו ואי וודאות באשר להשקעות הנדרשות על מנת לשפר את מצבו. הנגיעה הפוליטית הקושרת את עצמאות אגודות המים לחקלאות עם ביצועי הולכת המים העירוניים איננה מבשרת טובות.

נאחל לעצמנו שנה בה נשמור על עצמאות הבעלות על אגודות המים, נעמיק את העצמאות הכלכלית לטובת המשקים בגולן, נרחיב את שירותי תחום המים ואת היזמות בתחום האנרגיה הירוקה.

תוכן עניינים

  • דו"ח מנכ"ל האגודה – איתן שדה
  • על הקשר עם החקלאים ואתגרי האזורים השונים בגולן – אייל נבו
  • מפעל המים של חמת גדר
  • מכון שמיר בתנופהאגירה שאובה, מתי אצלנו? – אהרון גולדמן
  • שימוש ביישומי הגנה קתודית להגנה על תשתיות בקווי מי גולן – ציון כהן
  • פינה של טבע – גלעד פלאי

גיליונות ישנים

דף מידע 10 | יולי 2022

דף מידע 9 | אפריל 2022

דף מידע 8 | דצמבר 2021